Aanmelden

Door middel van het invullen van het onderstaande aanmeldformulier geeft u uw interesse in een lidmaatschap aan. Het bestuur zal uw aanmelding in behandeling nemen. Na goedkeuring van de aanmelding vangt uw lidmaatschap aan.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 350,- per jaar.

U kunt uw lidmaatschap met inachtneming van één maand opzegtermijn opzeggen tegen het einde van ieder kalenderjaar.

Een lidmaatschap kan persoonlijk zijn of een bedrijfslidmaatschap. Deze keuze is aan u.

De leden van M&A Noord-Nederland hebben minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van M&A en hebben een maximale leeftijd van 50 jaar. Daarnaast streeft het bestuur naar diversiteit in haar ledenbestand. Dit kan meewegen bij de goedkeuring van het lidmaatschap.

  Bericht bestuur d.d. 9 december 2021

  “De aanmeldingen stromen binnen en de eerste lidmaatschappen zijn goedgekeurd.

  Naast het overweldigende enthousiasme hebben we ook vragen gekregen over de gekozen leeftijdsgrens van 50 jaar.

  Laten wij vooropstellen dat wij het als groot compliment zien dat het jammer wordt bevonden om geen lid te kunnen worden.

  Als bestuur hebben wij echter bij de oprichting gemeend een leeftijdsgrens in te stellen om de jongere professional de gelegenheid te geven kennis te delen en te netwerken op een laagdrempelige manier.

  Om de kennisdeling te realiseren hebben wij aan de andere kant ingesteld dat er een minimaal aantal jaren werkervaring moet zijn.

  Na lang wikken en wegen zijn wij tot alle vereisten van het lidmaatschap gekomen. We begrijpen dat de vereisten als vervelend kunnen worden ervaren, echter rekenen wij op begrip voor de keuzes die door het bestuur zijn gemaakt.”